Configurator


Velg varmeovner, hvor lenge den skal være aktiv og hvilke telefonnumre du skal kontrollere parkeringsvarmeren. Koden vist i det siste trinnet sendes i en SMS til mottakerens SIM-kort / telefonnummer.

Deretter installerer du appen du foretrekker å slå på / av varmeren eller stille timeren. Apper som bruker kommandoene «START», «STOPP» og «TIMER0000» fungerer for å kontrollere varmeren.