Aktivering via SMS / samtale

Kommando

Funktion

INFO

Gjeldende innstillinger

TEMP

Nåværende temperatur i bilen

ON

Slå på parkeringsvarmeren

ON:20

Slår på varmeren i 20 minutter

OFF

Slå av varmeren

START0630

Aktiver timer på 6:30

STOP

Slå av varmeren og fjern tidtakeren

GPS

Sist mottatt GPS-posisjon*

XGPS

Nåværende GPS-posisjon*

* Krever GPS-mottaker

Ring SIM-kortet / telefonnummeret i DANHAG-modulen som en vanlig samtale.

Normal ringetone vil bli hørt mens mottakeren verifiserer nummeret fra det innkommende anropet.

Etter godkjent bekreftelse høres «opptatt tone» når parkeringsvarmeren er aktivert i bilen.